Najnowsze odkrycia naukowe w e-książce dla każdego

Publication title: Instytut Chemii Fyzicznej – Polska Akademia Nauk
Author: Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences
Publication type: Other

 Dlaczego sklonowany kot nie wygląda jak oryginał? Jak, tak naprawdę, przebiega parowanie? Czy można zobaczyć gołym okiem wirujące cząsteczki chemiczne? Jaki jest związek między mrówkami a ogniwami paliwowymi przyszłości? Czy podczas ucierania proszki tylko się mieszają, czy reagują ze sobą? Na te pytania – i wiele innych – można znaleźć odpowiedzi w elektronicznej publikacji prezentującej badania Instytutu Chemii Fizycznej PAN.

 Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie przygotował i udostępnił w wersji elektronicznej publikację opisującą osiągnięcia swoich naukowców. Bogato ilustrowana książka jest zbiorem kilkudziesięciu artykułów popularnonaukowych, opracowanych na podstawie informacji prasowych Instytutu z ostatnich kilku lat i w ciekawy sposób prezentujących liczne zagadnienia z frontu współczesnej chemii, fizyki i pogranicza tych nauk z biologią.

 „Pomyśleliśmy, że to niezła propozycja na ostatni dzień przed końcem świata. W krytycznych sytuacjach warto dysponować rzetelną wiedzą”, śmieje się prof. dr hab. Robert Hołyst, dyrektor IChF PAN.

 Od połowy 2010 roku Instytut Chemii Fizycznej PAN, jako jedna z pierwszych instytucji naukowych w kraju, publikuje doniesienia prasowe o wynikach swoich badań. W krajowych mediach informacje wzbudzały spore zainteresowanie, nierzadko trafiając na łamy największych gazet i czasopism oraz portali internetowych, były także podstawą dla wielu materiałów radiowych, a nawet telewizyjnych.

 Warto podkreślić, że IChF PAN jest pierwszą polską instytucją naukową regularnie dystrybuującą naukowe doniesienia prasowe poza granicami kraju. Rozpowszechniane przez zagraniczne, wyspecjalizowane agencje prasowe, informacje te przyciągały uwagę mediów całego świata. Zainteresowane redakcje przetłumaczyły je na co najmniej kilkanaście języków.

 „Regularnie gościmy m.in. na ScienceDaily.com, jednym z największych internetowych serwisów popularnonaukowych. Nasze doniesienia konkurują tam z newsami czołowych instytucji naukowych świata i nierzadko wygrywają – to je redaktorzy serwisu wybierają na stronę główną”, mówi dr Antoni Szafrański, odpowiedzialny za serwis prasowy na stronie internetowej IChF PAN.

 W ciągu niecałych trzech lat Instytut wysłał do mediów w Polsce i na świecie kilkadziesiąt doniesień, w tym ponad 40 o postępach w nauce. Sumaryczny krąg odbiorców informacji prasowych o osiągnięciach naukowych IChF PAN, nawet przy ostrożnych szacunkach na podstawie oddźwięku internetowego, może sięgać kilkuset milionów osób. 

 „Medialny sukces naszych informacji naukowych skłonił nas do zebrania ich w formie książki”, wyjaśnia prof. Hołyst.

 Artykuły zawarte w książce, udostępnionej w postaci elektronicznej, nie są tylko informacjami o sukcesach. Głównym celem każdego tekstu jest przedstawienie pewnego problemu naukowego, jego kontekstu, a także znaczenia dla społeczeństwa – i to bez uciekania do płytkiej dydaktyki. Przygotowana przez IChF PAN publikacja powinna zatem zainteresować zwłaszcza osoby o otwartym umyśle, ciekawe i chłonne świata. Może być także cennym źródłem wiedzy i inspiracji dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.

 Czytelnicy książki dowiedzą się, czy mikrokrople mogą zastąpić fabryki chemiczne? Czy protony w cząsteczkach tunelują? Jak wykryć pojedyncze cząsteczki chemiczne? Jaką lepkość odczuwają białka we wnętrzach komórek? Jak powstają kręgi kręgosłupa? Czy elektrody mogą pomóc w wykrywaniu choroby Parkinsona? Jak usuwać wszechobecne nanozanieczyszczenia? Czy słońce może oczyścić wodę? Jak tanio wytworzyć pokrycia grafenowe? Kiedy lampy będą emitowały białe światło przyjazne dla oczu? Czy nanorurki z węgla mogą świecić? Czy kilkanaście gramów związku chemicznego może chronić polskie lasy? Co się dzieje we wnętrzach międzygwiazdowych obłoków molekularnych?

 „Nie chodzi nam o to, żeby się chwalić. No, może trochę, to w przypadku publikacji o takim rodowodzie nieuniknione. Przede wszystkim chodzi jednak o to, aby pokazywać. Chcemy pokazywać młodym ludziom, że są ciekawe obszary chemii i fizyki, obszary, które są fascynujące i które można badać tu, w Polsce – i to na najwyższym, światowym poziomie. Chcemy pokazywać politykom, że polska nauka ma swój wyraźny wkład w rozwój cywilizacyjny. Chcemy też pokazywać zwykłym ludziom, że nie marnujemy publicznych pieniędzy – że zdobywamy wiedzę nie dla siebie, a dla innych”, podkreśla prof. Hołyst.

 Publikację w formacie PDF można pobrać z serwisu prasowego IChF PAN.

 Link do wersji polskiej (6,86 MB): http://ichf.edu.pl/press/2012/12/IChF121220c_ebook_PL.pdf

Wersja angielska (3,98 MB):

Other content in...

Categories

Regions