CNAG i CRG sumen esforços per impulsar la recerca genòmica

El Centre de Regulació Genòmica (CRG) – amb seu al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona - i el Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica (CNAG) – amb seu al Parc Científic de Barcelona - han signat un conveni de col·laboració amb l’objectiu de promoure la recerca en l’àmbit de l’anàlisi genòmica. Amb aquesta aliança es fixa el marc per a la col·laboració en projectes de recerca específics i per a impulsar línies de recerca d’interès per ambdues institucions.

Com a primera conseqüència de la signatura d’aquest acord, el grup de Genòmica Estructural, del CNAG, s’adscriurà també al programa de Regulació Gènica, Cèl·lules Mare i Càncer del CRG, coordinat per Juan Valcárcel i Thomas Graf.

Amb la doble afiliació, el grup de Genòmica Estructural comptarà amb els millors recursos per a desenvolupar la seva activitat tant a nivell experimental com computacional. Així, aquest grup durà a terme les tasques de laboratori al CRG on disposarà de les tècniques experimentals més innovadores, serveis científics i equipaments d’avantguarda, la col·laboració d’investigadors d’alt nivell del centre i tota l’oferta de seminaris i conferències que organitza el CRG per als seus membres. Alhora, aportarà a la comunitat científica del CRG  l’experiència necessària en anàlisi genòmica en 3D. L’activitat computacional del grup, que implica tant la seqüenciació com l’anàlisi de seqüències, es seguirà desenvolupant al CNAG que disposa de la capacitat computacional necessària per a fer càlculs informàtics de gran abast.

El grup de Genòmica Estructural, que dirigeix l’investigador Marc A. Marti-Renom, té com a interès principal revelar els mecanismes moleculars que regulen la cèl·lula. Amb aquest objectiu utilitza les lleis de la física i evolució per a desenvolupar i aplicar mètodes computacionals que ajudin a predir l’estructura en 3D de macromolècules i els seus complexes. En particular el Grup de Genòmica Estructural centra els seus esforços en 3 línies de recerca: la determinació estructural de genomes i dominis genòmics, la determinació estructural i predicció de molècules d’ARN i la predicció estructural de les proteïnes i els seus complexes.

Aquesta aliança està en línea amb les directrius estratègiques marcades per la recentment aprovada Llei de la Ciència que preveu fomentar la mobilitat del personal investigador per tal d’incrementar la massa crítica i la competitivitat científica.


La ciència moderna és cada vegada més interdisciplinària i és impossible que un sol centre tingui tota l’experiència i la tecnologia que es necessita per a ser competitiu a nivell mundial. És per això que aliances estratègiques com la que hem fet amb el CNAG, contribueixen a augmentar la competitivitat dels centres nacionals”, explica Luis Serrano, director del CRG.

Ivo Gut, director del CNAG assegura que “amb el CRG ja tenim projectes comuns però aquest acord impulsarà una col·laboració encara més estreta que augmentarà la capacitat d’ambdues institucions. Amb aquest acord aconseguirem no només optimitzar recursos sinó també incrementar la capacitat de les institucions espanyoles per retenir talent investigador.

Other content in...

Categories

Regions