Wkrótce start nowej edycji konkursu o Złoty Medal Chemii

 Zbliża się druga edycja „Złotego Medalu Chemii”, konkursu organizowanego przez Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie dla autorów najciekawszych prac licencjackich i inżynierskich z chemii oraz jej styku z fizyką lub biologią.

 W Instytucie Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie rozpoczęły się przygotowania do kolejnej edycji prestiżowego konkursu o Złoty Medal Chemii. Konkurs jest adresowany do twórców najlepszych w danym roku prac licencjackich lub inżynierskich z chemii oraz jej pogranicza z biologią lub fizyką. „Stawiamy sprawy jasno. Naszym najważniejszym celem jest zachęcenie zdolnych licencjatów do podjęcia w kraju działalności albo naukowej, albo związanej z wdrażaniem osiągnięć naukowych do przemysłu. Potrzebujemy młodych ludzi, a konkurs pokazuje, jak bardzo nam na tym zależy”, mówi prof. dr hab. Robert Hołyst, dyrektor IChF PAN.

 Konkurs „Złoty Medal Chemii” jest organizowany od ubiegłego roku. W pierwszej edycji do rywalizacji o medale stanęło kilkudziesięciu autorów prac licencjackich i inżynierskich z całego kraju. Złoty Medal Chemii trafił do rąk Marcina Runowskiego z Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za pracę o modyfikowaniu nanoluminoforów magnetycznych, srebrny przyznano Robertowi Laskowi z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego za bioinformatyczne badania procesów chemicznych zachodzących w szczepach zimnolubnych bakterii ze Spitzbergenu, a brązowy otrzymała Celina Wierzbicka z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej za pracę inżynierską nad katalizatorami rutenowymi, stosowanymi w reakcjach metatezy olefin. Wyróżniono także Jędrzeja Marciniaka (UAM), Krzysztofa Sozańskiego (UW), Małgorzatę Wolską (PW) i Karolinę Żukowską (UW).

 „Spośród piętnastu finalistów ubiegłorocznego konkursu o Złoty Medal Chemii aż czworo – w tym troje laureatów – zdobyło prestiżowe Diamentowe Granty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Fakt ten potwierdza, że nasi laureaci należą do najwybitniejszych naukowców młodego pokolenia", mówi prof. dr hab. Andrzej Kapturkiewicz, koordynator konkursu w IChF PAN.

 Tegoroczna walka o Złoty Medal Chemii rozpocznie się w połowie roku. Na konkurs będzie można zgłaszać prace licencjackie i inżynierskie wykonane w roku akademickim 2011/2012 i przynajmniej w części obejmujące tematyką chemię i fizykę, zwłaszcza na styku z fizyką, biologią/biochemią lub inżynierią materiałową.

 Na przełomie listopada i grudnia komisja konkursowa wyłoni siedmioro laureatów, z których trójka najlepszych otrzyma medale, a wszyscy nagrody pieniężne. Finaliści będą mogli również odbyć staż naukowy w Instytucie Chemii Fizycznej PAN, otrzymają ponadto możliwość bezpłatnego realizowania badań w laboratoriach IChF PAN w formie krótko- lub długoterminowych projektów. Badania te będą mogły stać się podstawą pracy magisterskiej lub doktorskiej. W szczególnych przypadkach, dla osób spoza Warszawy, przewidziano możliwość dofinansowania kosztów zakwaterowania na czas współpracy z Instytutem.

 Szczegóły drugiej edycji konkursu o Złoty Medal Chemii zostaną ogłoszone w połowie roku w odrębnym komunikacie prasowym.

Materiał prasowy przygotowany dzięki grantowi NOBLESSE w ramach działania „Potencjał badawczy” 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Attached files
  • logo IChF PAN

Other content in...

Categories

Regions