Dwa „Diamentowe granty” dla studentów związanych z IChF PAN

W gronie laureatów pierwszej edycji „Diamentowych Grantów”, prestiżowego programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, znaleźli się dwaj studenci związani naukowo z Instytutem Chemii Fizycznej PAN w Warszawie.

Michał Leszczyński i Krzysztof Sozański, studenci zaangażowani w prace naukowe prowadzone w Instytucie Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie, zostali laureatami prestiżowego programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Diamentowe Granty”. Podczas uroczystości w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów otrzymali granty bezpośrednio z rąk minister Barbary Kudryckiej.

„Diamentowe Granty” to program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego adresowany do studentów lub świeżych absolwentów, którzy już w okresie studiów zaangażowali się w prace badawcze. Głównym celem programu jest zachęcenie młodych ludzi do pozostania w nauce i ułatwienie im kariery naukowej. Budżet pierwszej edycji „Diamentowych Grantów” wynosi niemal 20 mln zł.

Zdobywcy „Diamentowych Grantów” – każdego roku będzie to 100 studentów z całego kraju, mogących mimo młodego wieku pochwalić się już osiągnięciami naukowymi – otrzymują grant wysokości do 200 tys. zł, pozwalający na finansowanie własnej pracy badawczej przez okres do czterech lat oraz zapewniający wynagrodzenie minimum 2,5 tys. złotych miesięcznie.

„Żaden student nie ma wielkiego dorobku naukowego, dlatego nie mamy szans w typowych konkursach na granty” , mówi Sozański. „Program 'Diamentowe Granty' jest inny, bo adresowany właśnie do studentów. Wydawał mi się idealnie dopasowany do moich potrzeb i możliwości, więc złożyłem wniosek i naprawdę się cieszę, że zostałem laureatem”.

W pierwszej edycji „Diamentowych Grantów” aż dwanaście przypadło młodym naukowcom współpracującym z Instytutami Polskiej Akademii Nauk.

Krzysztof Sozański studiuje w trybie indywidualnym na czwartym roku na Wydziale Chemicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Sozański zajmuje się badaniem nanolepkości w zespole naukowym działającym w IChF PAN pod kierunkiem prof. dr. hab. Roberta Hołysta. Jego wniosek grantowy, przyznany na trzy lata, dotyczy badań, które mają wyjaśnić, jak zmienia się nanolepkość w roztworach polimerowych wraz ze zmianą stężenia polimerów. „Rzecz w tym, że łańcuchy polimerowe w roztworach przybierają, w zależności od stężenia, dwie różne formy: albo tworzą siatkę przypominającą plątaninę kabli, albo, w mniejszych stężeniach, formują pojedyncze, odizolowane od siebie kłębki”, wyjaśnia Sozański. W obu przypadkach lepkość odczuwana przez próbki jest inna. Badania Sozańskiego mają wyjaśnić, czy można poprawnie opisać zmiany nanolepkości podczas przejścia od jednego typu stężenia do drugiego.

Michał Leszczyński jest studentem piątego roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Swoje badania realizuje w zespole prof. dr. hab. inż. Janusza Lewińskiego z Politechniki Warszawskiej i Instytutu Chemii Fizycznej PAN. „Mój grant został przyznany na badania nad nowoczesnymi metodami otrzymywania, charakteryzacji i modyfikowania nanocząstek tlenku cynku. Takie nanocząstki będzie można wykorzystać na przykład jako nośniki leków lub do wprowadzania znaczników w mikroskopii i spektroskopii fluorescencyjnej”, opisuje Leszczyński. Jego projekt zakłada również badania reakcji kompleksów cynkowych w celu śledzenia procesów powstawania nanostruktur już od poziomu molekularnego.

Leszczyński i Sozański odbywali swoje praktyki studenckie w IChF PAN. „To znak, że udaje się nam przyciągnąć najlepszych studentów. Teraz obaj laureaci są świetnymi kandydatami na naszych doktorantów. Doktorantów realizujących własne pomysły, na które zdobyli finansowanie”, mówi prof. dr hab. Marcin Opałło, dyrektor naukowy IChF PAN.

Uroczystość wręczenia „Diamentowych Grantów” była połączona z przyznaniem nagród Prezesa Rady Ministrów dla wybitnych polskich naukowców. W tym roku laureatami zostali prof. Janusz Jurczak z Instytutu Chemii Organicznej PAN i Uniwersytetu Warszawskiego, chemik; prof. Leszek Kaczmarek z Instytutu Biologii Doświadczalnych im. M. Nenckiego PAN, biolog molekularny; prof. Karol Myśliwiec z Uniwersytetu Warszawskiego, egiptolog; oraz prof. Andrzej Świątkowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik.

Materiał prasowy przygotowany dzięki grantowi NOBLESSE w ramach działania „Potencjał badawczy” 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Attached files
  • Dwa „Diamentowe granty” dla studentów związanych z IChF PAN