Otwarto nowoczesne laboratorium do badań nad mikroprzepływami

Mikroprzepływy polegają na przepuszczaniu płynu nośnego z mikrokroplami  zawierającymi odczynniki chemiczne przez odpowiednio zaprojektowane,  proste w budowie i tanie w wykonaniu układy kanalików. Zrozumienie  zjawisk zachodzących w warunkach mikroprzepływów oraz opracowanie  technik wytwarzania, transportowania, łączenia i dzielenia mikrokropel  różnych substancji chemicznych ma kluczowe znaczenie dla rozwoju  dziedziny.

„Nasze laboratorium służy badaniom zjawisk w układach  mikroprzepływowych. Chodzi przede wszystkim o rejestrację optyczną  ultraszybkich procesów transportowych w mikro- i nanoskali, takich jak  przepływy czy dyfuzja”, mówi dr hab. Piotr Garstecki, prof. IChF PAN.

Nowoczesna aparatura Laboratorium pozwala stosować wiele technik  mikroskopowych, w tym mikroskopię fluorescencyjną oraz jasnego pola.

Sprzęt umożliwia także prowadzenie badań z zakresu spektroskopii  korelacji fluorescencji.

Badania nad mikroprzepływami są uznawane za przyszłościowe. W zgodnej  opinii wielu naukowców, układy mikroprzepływowe zmienią oblicze  współczesnej chemii w porównywalnym stopniu, jak układy scalone  przekształciły elektronikę w latach 70. ubiegłego wieku.

Nowo otwarte laboratorium działa w Zakładzie Fizykochemii Płynów i  Miękkiej Materii IChF PAN. Jest kolejnym uruchomionym z czternastu  laboratoriów powstających w ramach projektu Krajowe Laboratorium  Multidyscyplinarne Nanomateriałów Funkcjonalnych – NanoFun. Projekt ten  jest realizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe NanoBioGeo w  ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Dostęp do aparatury Środowiskowego Laboratorium Ultraszybkich Urządzeń  Mikroprzepływowych mają instytucje wchodzące w skład konsorcjum NanoFun  oraz użytkownicy zewnętrzni, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Więcej  informacji o Laboratorium można znaleźć na stronie:

Celem projektu NanoFun jest utworzenie w Polsce sieci kilkunastu  środowiskowych laboratoriów zajmujących się nowatorskimi badaniami  naukowymi o charakterze inter- i multidyscyplinarnym, o potencjalnych  zastosowaniach w zakresie nanomateriałów, biochemii, biofizyki i  inżynierii chemicznej.

Z infrastruktury badawczej powstającej w kraju w ramach NanoFun  skorzysta ponad 100 jednostek naukowych i firm oraz ok. tysiąca  studentów. Przewiduje się, że infrastruktura umożliwi zrealizowanie ok.

150 projektów badawczych i rozwojowych o międzynarodowym charakterze, z  udziałem kilkuset naukowców, m. in. z Harvard University, University of  California, Johns Hopkins University, University of Toronto, McGill  University, London University, Centro Nacional de Biotecnologia, Max  Planck Institute, Ecole Politechnique i Queensland University of  Technology.

Materiał prasowy przygotowany dzięki projektowi NanoFun,  współfinansowanemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  POIG.02.02.00-00-025/09, oraz grantowi NOBLESSE w ramach działania  „Potencjał badawczy” 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

(http://www.ichf.edu.pl/) został powołany w 1955 roku jako jeden z  pierwszych instytutów chemicznych PAN. Profil naukowy Instytutu jest  silnie powiązany z najnowszymi światowymi kierunkami rozwoju chemii  fizycznej i fizyki chemicznej. Badania naukowe są prowadzone w 9  zakładach naukowych. Działający w ramach Instytutu Zakład Doświadczalny  CHEMIPAN wdraża, produkuje i komercjalizuje specjalistyczne związki  chemiczne do zastosowań m.in. w rolnictwie i farmacji. Instytut  publikuje około 200 oryginalnych prac badawczych rocznie.

Attached files
  • Figure caption: W Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie otwarto nowoczesne laboratorium do badania zjawisk zachodzących w układach mikroprzepływowych. (Źródło: IChF PAN/Grzegorz Krzyżewski)

Other content in...

Categories

Regions