Rusza prestiżowy grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

W Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie rozpoczęła się realizacja grantu ERC Starting Grants wartości 1,75 mln euro. Przyznawane od pięciu lat przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych, granty te zdobyło do tej pory tylko ośmiu naukowców z Polski.

Od 2007 roku naukowcy z Polski złożyli do Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC) ponad pół tysiąca wniosków o granty. Tylko dziesięć z nich zyskało uznanie Komisji Europejskiej, w tym osiem w programie ERC Starting Grants. Jednym ze zdobywców jest dr hab. Piotr Garstecki, profesor Instytutu Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN). „Grant microCODE został przyznany w lipcu tego roku. Obecnie w imieniu Instytutu podpisaliśmy z Europejską Radą ds. Badań Naukowych umowę o grant i przystępujemy do jego realizacji", mówi prof. dr hab. Robert Hołyst, dyrektor IChF PAN.

W ramach grantu microCODE (pełna nazwa to „Zautomatyzowane urządzenia mikroprzepływowe: platforma technologiczna dla wysokoprzepustowych badań w chemii i biotechnologii”) naukowcy z IChF PAN chcą opracować zautomatyzowane kombinatoryczne kropelkowe układy mikroprzepływowe. W urządzeniach tego typu w ściśle kontrolowany sposób wytwarza się setki i tysiące mikrokropel reagentów chemicznych. Krople płyną w kanalikach grubości ludzkiego włosa. Dzięki możliwości sterowania można je łączyć i przeprowadzać reakcje chemiczne lub hodować mikroorganizmy w wielu różnych warunkach równocześnie.

Łączna wartość przewidzianego na pięć lat grantu microCODE wynosi 1,75 mln euro. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na nowoczesną aparaturę. „Pierwszym zakupem będzie urządzenie do precyzyjnego naświetlania płytek krzemowych pokrytych warstwą fotorezystu. Po selektywnym wytrawieniu takiej warstwy otrzymamy matryce, za pomocą których można odcisnąć zaprojektowany układ mikroprzepływowy we właściwym tworzywie”, wyjaśnia Garstecki. „Drugim ważnym nabytkiem będzie profilometr, rodzaj mikroskopu 3D pozwalającego budować mapę topograficzną powierzchni w skalach od nanometrowej przez mikrometrową do milimetrowej”.

Znaczną część grantu microCODE zarezerwowano na zatrudnienie wybitnych naukowców z Polski i świata. „Rekrutację zamierzamy przeprowadzić na początku przyszłego roku. Będziemy szukać entuzjastów, głównie doktorantów i młodych doktorów, zwłaszcza fizyków doświadczalnych i biologów”, mówi Garstecki. Realizację grantu będzie wspierała Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych została założona przez Unię Europejską w 2007 roku w celu finansowego wspierania badań i stymulowania rozwoju naukowego w Europie. Budżet ERC na lata 2007-2013 wynosi 7,5 mld euro i jest rozdzielany w ramach dwóch programów: skierowanego do naukowców-liderów ERC Advanced Grants oraz ERC Starting Grants, który ma za zadanie wspierać młode, innowacyjne zespoły. Finansowanie może wynieść maksymalnie 2 miliony euro dla Starting Grants i 3,5 miliona dla Advanced Grants.

W 2011 roku chęć skorzystania z programu ERC Starting Grants zgłosiło 4080 badaczy z Europy. Granty przyznano zaledwie 480 projektom, w tym tylko dwóm z Polski. W latach 2007-11 na 540 wnioski z Polski skierowane do obu programów ERC pozytywnie zaopiniowano zaledwie dziesięć – w tym osiem w ramach ERC Starting Grants.

„Tak prestiżowy grant jest dla nas nobilitacją i służy nie tylko badaniom naukowym, ale również umocnieniu pozycji naszego instytutu na arenie międzynarodowej”,  podsumowuje prof. Hołyst.

Materiał prasowy przygotowany dzięki grantowi NOBLESSE w ramach działania „Potencjał badawczy” 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Attached files
  • PDF file

Other content in...

Regions