Dwóch młodych naukowców z IChF PAN w finale konkursu Scopus-Perspektywy

Prestiżowe międzynarodowe wydawnictwo naukowe Elsevier B.V. i Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” zakończyły czwartą edycję konkursu Scopus-Perspektywy Young Researcher Award 2011. W ścisłym finale znalazło się aż dwóch młodych naukowców z Instytutu Chemii Fizycznej PAN: dr Marcin Gronowski, laureat nagrody głównej, oraz mgr inż. Krzysztof Churski.

Nagroda Scopus-Perspektywy Young Researcher Award została ustanowiona w 2008 roku przez międzynarodowe wydawnictwo naukowe Elsevier B.V. i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Jej celem jest wspieranie i promowanie naukowców poniżej 30 roku życia, mających istotne osiągnięcia naukowe o oddźwięku międzynarodowym. W tegorocznej edycji jednym z trzech głównych laureatów został dr Marcin Gronowski z Instytutu Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN), uhonorowany za osiągnięcia w zakresie astrochemii. W dziesięcioosobowym gronie finalistów znalazł się także mgr inż. Krzysztof Churski, wyróżniony w dziedzinie technologii za prace nad urządzeniami mikroprzepływowymi.

Do bieżącej edycji konkursu Scopus-Perspektywy rektorzy uczelni akademickich i instytuty Polskiej Akademii Nauk zgłosiły prawie 200 kandydatów. Jury konkursu wybrało następnie dziesięciu finalistów. Wczoraj, podczas gali w hotelu Mercure Grand w Warszawie z udziałem władz polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, trójce finalistów przyznano tytuł laureata oraz dwa tysiące euro na pokrycie kosztów udziału w wybranej międzynarodowej konferencji naukowej.

Jednym z trzech głównych laureatów nagrody Scopus-Perspektywy 2011 został, w dziedzinie chemii, dr Marcin Gronowski z IChF PAN. Gronowski zajmuje się astrochemią, zarówno jej częścią eksperymentalną, związaną z przeprowadzaniem doświadczeń astrochemicznych, jak również zagadnieniami teoretycznymi, w tym obliczeniami kwantowo-chemicznymi.

Gronowski nawiązał współpracę z Instytutem Chemii Fizycznej PAN jeszcze w okresie liceum. Pisząc pracę magisterską już był współautorem dziewięciu publikacji naukowych w czasopismach z listy filadelfijskiej, w tym tak prestiżowych jak „Astrophysical Journal”. Bogaty dorobek umożliwił Gronowskiemu napisanie w pół roku pracy doktorskiej i jej obronę jeszcze przed upływem roku od ukończenia studiów. Tematem pracy doktorskiej laureata były liniowe cząsteczki występujące w przestrzeni kosmicznej, przyjmujące często formę węglowych łańcuchów, które z jednej strony zakończone są  atomem wodoru, a z drugiej atomem azotu.

Do finału konkursu Scopus-Perspektywy zakwalifikował się także mgr inż. Krzysztof Churski, doktorant z IChF PAN. Jego badania, wyróżnione w kategorii „Technologia”, dotyczą mikroprzepływowych układów kombinatorycznych, przeznaczonych do wysokowydajnych badań przesiewowych. Urządzenia tego typu pozwalają na przeprowadzenie znacznie większej liczby badań przesiewowych niż jest to możliwe obecnie za pomocą typowych macierzy wielodołkowych. Reakcje zachodzące w urządzeniach mikrofluidycznych mogą być ponadto precyzyjniej kontrolowane i nie wymagają dużych objętości reagentów. Mimo młodego wieku, Churski jest autorem i współautorem wielu prac naukowych, a jego badania zaowocowały do tej pory aż pięcioma patentami.

Materiał prasowy przygotowany dzięki grantowi NOBLESSE w ramach działania „Potencjał badawczy” VII Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Attached files
  • Laureaci, finaliści i organizatorzy konkursu Scopus-Perspektywy Young Reasercher Award 2011. W imieniu dr Marcina Gronowskiego nagrodę główną odebrał jego opiekun naukowy, prof. IChF PAN Robert Kołos (w dolnym rzędzie pośrodku). Drugi finalista z IChF PAN, doktorant Krzysztof Churski, widoczny trzeci od prawej w górnym rzędzie. (Źródło: Elsevier/Fundacja “Perspektywy”/Krzysztof Wojciewski)
  • PDF file