Investigadors de la Universitat de València caracteritzen per primera vegada l’estructura modular anatòmica del cap humà

17/02/2015 Asociación RUVID

Una nova eina d'anàlisi matemàtica desenvolupada per investigadors del Grup de Biologia Teòrica de l'Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Universitat de València ha permès una comprensió més profunda de l'anatomia del cap humà gràcies a la descripció d'una xarxa ampliada del crani estructurada en deu mòduls. Els resultats d'aquest estudi liderat per l'investigador Diego Rasskin Gutman es publiquen en l'últim número de la revista ‘Scientific Reports’, editada per ‘Nature’.

Els científics de la Universitat de València han desenvolupat un marc de recerca basat en eines d'anàlisi matemàtica de xarxes per a l'estudi de l'anatomia, denominada Anatomical Network Analysis (AnNA). En concret, aquest mètode s'ha elaborat durant els últims sis anys, fruit dels resultats de la tesi doctoral de Borja Esteve Altava, sota la direcció de Rasskin. Gràcies a l'alt poder d'abstracció d'AnNA, els investigadors han dut a terme nombrosos estudis sobre l'esquelet humà, però també de la resta dels vertebrats terrestres, en particular sobre el desenvolupament i l'evolució del crani.

INCORPORACIÓ DE MÚSCULS I CARTÍLAGS

En aquesta ocasió, el Grup de Biologia Teòrica va agregar a l'estudi del crani, per primera vegada, els músculs i els cartílags del cap als ossos (on s'incloïen els ossos de l'orella interna, de la mandíbula i aquells d’altres que connecten els músculs del cap, com és ara els de les vèrtebres cervicals i les clavícules).

D'aquesta manera, “hem trobat que, en analitzar el cap com un sistema complex definit per 181 nodes -entre ossos, músculs i cartílags; se n’han exclòs els músculs superficials- i 412 contactes físics -sutures i unions musculars tendinoses-, el sistema se subdivideix en deu mòduls ben definits”, afirma Diego Rasskin.

Fins a la publicació d'aquest article, en el qual col·laboren la Facultat de Medicina de la Universitat de Howard a Washington DC (EUA) i la Universitat de Saskatchewan (Canadà), que han aportat a l'estudi les dades musculars, les aplicacions d'AnNA s'havien centrat exclusivament en els ossos. Per a cada crani, explica Rasskin, “s'efectuava un model de xarxa en què cada os es representava com el node de la xarxa i cada articulació física (contacte) com una connexió. Així, cada crani quedava modelitzat com una matriu de 0s i 1s, on cada connexió és un 1. A partir d'aquesta matriu s'analitzaven els atributs de la xarxa, que podien comparar-se, al seu torn, amb altres propietats genèriques de les xarxes”.

SEMIINDEPENDÈNCIA EVOLUTIVA

Un dels resultats rellevants d'aquesta recerca és, a més, que les dependències funcionals i de desenvolupament del cap en conjunt no es poden separar, estan acoblades en aquests deu mòduls descrits pels científics de la Universitat de València. “Aquesta estructura modular permet la semiindependència evolutiva, és a dir, que el canvi en un d'aquests mòduls afecta en poca mesura els altres”, assevera Rasskin.

Gràcies a l'ús d'AnNA, que permet l'anàlisi d'ossos i músculs al mateix temps, s'han pogut dilucidar noves dependències cranials, en aquest cas funcionals, ja que els músculs –associats a moviments- posen en relació ossos separats. Per exemple, com apunta l'investigador, el mòdul mandíbula inferior/orella interna captura dependències entre ossos associats per músculs que ajuden a la masticació i que d'una altra manera no s'associarien (mandíbula amb el parietal, temporal i occipital), a més d'ossos de l'orella interna.

D'altra banda, els mòduls musculars “delaten la independència esquerra/dreta dels músculs orofacials (boca i rostre) enfront del bloc de músculs superiors. Això permet una major flexibilitat d'expressions facials en poder moure els músculs d'un costat i de l'altre per separat”, aclareix.

Full bibliographic information


Borja Esteve-Altava, Rui Diogo, Christopher Smith, Julia C. Boughner & Diego Rasskin-Gutman (2015) Anatomical networks reveal the musculoskeletal modularity of the human head. Scientific Reports 5, Article number: 8298. doi:10.1038/srep08298
Attached files
  • cap huma.jpg
  • diego rasskin.jpg

Other content in...

Categories