Złoty Medal Chemii czeka na najlepszych licencjatów i inżynierów

Jesteś autorem nowatorskiej pracy licencjackiej lub inżynierskiej z chemii lub jej pogranicza z fizyką lub biologią? Zgłoś ją do prestiżowego konkursu „Złoty Medal Chemii”, organizowanego przez Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk we współpracy z firmą DuPont Poland.

W Instytucie Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu „Złoty Medal Chemii”. Konkurs, organizowany od kilku lat przez IChF PAN we współpracy z firmą DuPont, zyskał już renomę studenckiego chemicznego „Nobla”. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

 „Współczesna nauka, a więc i współczesny świat, wymagają otwartych, błyskotliwych umysłów o interdyscyplinarnych zainteresowaniach. Złoty Medal Chemii pokazuje przyszłym naukowcom, że wysiłek i wiedza takich ludzi są i będą w naszym kraju zauważane i doceniane”, mówi prof. dr hab. Robert Hołyst, dyrektor IChF PAN.

 Prace licencjackie lub inżynierskie, napisane i obronione w roku akademickim 2013/14 i obejmujące tematyką chemię i/lub jej pogranicza z biologią i fizyką, można zgłaszać drogą elektroniczną za pomocą nowej strony internetowej konkursu, dostępnej pod adresem: www.zlotymedalchemii.pl

 Na laureata Złotego Medalu Chemii 2014 czeka nagroda w wysokości 10 tys. zł. Zdobywca Srebnego Medalu otrzyma 5 tys. zł, a Brązowego – 2,5 tys. zł. Przyznane zostaną także cztery wyróżnienia po 1000 zł.

 Fundatorem nagród jest firma DuPont, która na zakończenie konkursu niezależnie przyzna dodatkowe wyróżnienia połączone z nagrodami pieniężnymi. Głównymi kryteriami decydującymi o otrzymaniu wyróżnienia będą: dorobek publikacyjny autora, znaczenie praktyczne otrzymanych rezultatów, wartość naukowa, wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych oraz samodzielność prowadzenia badań.

 „Poprzez takie inicjatywy jak konkurs 'Złoty Medal Chemii' pragniemy zaktywizować najzdolniejszych studentów do podjęcia i kontynuacji działalności naukowej w Polsce. Naszym celem jest również popularyzacja i promocja osiągnięć naukowych, które mogą mieć biznesowe wykorzystanie, a przez co służyć większej liczbie odbiorców”, mówi Piotr Gill, dyrektor generalny DuPont Poland.

 Wszyscy finaliści konkursu zyskują możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz bezpłatnego realizowania badań w jego laboratoriach w formie krótko- lub długoterminowych projektów.

 Termin nadsyłania zgłoszeń do tegorocznej edycji upływa 17 października. Lista 15 finalistów zostanie ogłoszona 7 listopada. 18 listopada finaliści wygłoszą swoje prezentacje w siedzibie IChF PAN. Finał czwartej edycji Złotego Medalu Chemii odbędzie się 1 grudnia w Warszawie.

 W ubiegłorocznej, trzeciej edycji konkursu do rywalizacji stanęło ponad 60 studentów i studentek z całego kraju. Złoty Medal Chemii 2013 trafił do rąk Michała Papaja z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego za pracę licencjacką dotyczącą wytwarzania kropek kwantowych z pojedynczymi atomami kobaltu. Nanostruktury tego typu, wykonane z półprzewodników półmagnetycznych, są perspektywicznymi materiałami dla spintroniki i informatyki kwantowej.

 Szczegóły dotyczące konkursu Złoty Medal Chemii 2014, w tym jego harmonogram i regulamin, są dostępne na stronie internetowej www.zlotymedalchemii.pl.

Materiał prasowy przygotowany dzięki grantowi NOBLESSE w ramach działania „Potencjał badawczy” 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

 Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (http://www.ichf.edu.pl/) został powołany w 1955 roku jako jeden z pierwszych instytutów chemicznych PAN. Profil naukowy Instytutu jest silnie powiązany z najnowszymi światowymi kierunkami rozwoju chemii fizycznej i fizyki chemicznej. Badania naukowe są prowadzone w dziewięciu zakładach naukowych. Działający w ramach Instytutu Zakład Doświadczalny CHEMIPAN wdraża, produkuje i komercjalizuje specjalistyczne związki chemiczne do zastosowań m.in. w rolnictwie i farmacji. Instytut publikuje około 200 oryginalnych prac badawczych rocznie.

 DuPont (NYSE: DD) od 1802 roku wprowadza na globalny rynek rozwiązania naukowe i inżynierię na światowym poziomie w postaci innowacyjnych produktów, materiałów i usług. DuPont wierzy, że poprzez współpracę z klientami, rządami, środowiskiem naukowym, organizacjami pozarządowymi i liderami opinii, może pomóc znaleźć rozwiązania takich globalnych wyzwań jak: zapewnienie wystarczającej ilości zdrowej żywności dla ludzi na całym świecie, zmniejszenie zależności od paliw kopalnych, a także ochrona życia i środowiska. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat firmy DuPont i jej zaangażowania w innowacyjność, odwiedź http://www.dupont.com. Więcej informacji o DuPont dostępnych jest w Centrum dla Mediów pod adresem: http://pl.news.dupont.com oraz na stronie: www.dupont.pl.

 

 

Attached files
  • Logo firmy DuPont. (Źródło: DuPont Poland)
  • Logo firmy DuPont. (Źródło: DuPont Poland)
  • Laureaci konkursu Złoty Medal Chemii 2013. Zdobywca Złotego Medalu, Michał Papaj z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, stoi pośrodku pierwszego rzędu. Pierwszy z lewej w pierwszym rzędzie to Adam Aleksander Zieliński z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, laureat Srebrnego Medalu, a pierwsza z prawej w pierwszym rzędzie to Renata Kasprzyk z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W drugim rzędzie od lewej stoją: koordynator konkursu prof. dr hab. Andrzej Kapturkiewicz, dyrektor IChF PAN prof. dr hab. Robert Hołyst, dyrektor generalny DuPont Poland Piotr Gill oraz prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. (Źródło: IChF PAN, G. Krzyżewski)

Other content in...

Regions