Efektywne ścieżki komercjalizacji wiedzy – podsumowanie konferencji

Jak najwydajniej przekształcać osiągnięcia naukowe w komercyjne produkty przydatne dla przemysłu i każdego człowieka? Nad rozwiązaniami umożliwiającymi efektywny transfer wiedzy dyskutowano w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, gdzie właśnie zakończyła się konferencja „Platforma Komercjalizacji Wiedzy”.

Konkretne przykłady rozwiązań sprzyjających efektywnemu transferowi osiągnięć naukowych do przemysłu zaprezentowano podczas konferencji „Platforma Komercjalizacji Wiedzy”, która odbyła się w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauki (IChF PAN) w Warszawie. Konferencję zrealizowano dzięki środkom europejskiego grantu NOBLESSE.

 „Rolą instytutów naukowych nie jest zakładanie i prowadzenie spółek typu spin-off. Instytuty powinny być przede wszystkim odpowiedzialne za wytworzenie kreatywnej atmosfery, w której sami twórcy wiedzy będą chcieli zakładać spin-offy”, podkreślił podczas otwarcia konferencji prof. dr hab. Robert Hołyst, dyrektor IChF PAN.

 W trakcie konferencji omówiono m.in. funkcjonowanie Korpusu Innowacji – zespołu w IChF PAN zajmującego się oceną projektów aplikacyjnych przedstawianych przez naukowców i przetwarzaniem ich w wykonalny model biznesowy, sprofilowany adekwatnie do potrzeb konkretnego inwestora.

 „Korpus Innowacji ma wspomóc zarówno naukowców naszego instytutu, jak i potencjalnych inwestorów. Tym ostatnim znacznie łatwiej przecież podejmować decyzje, gdy widzą gotowe koncepcje biznesowe”, stwierdziła Agnieszka Tadrzak z IChF PAN.

 Podczas konferencji omówiono m.in. działania i osiągnięcia spin-offów, które powstały w IChF PAN po nowelizacji ustawy w 2010 roku, umożliwiającej instytutom Polskiej Akademii Nauk udział w spółkach komercjalizujących wynalazki. Scope Fluidics, pierwszy spin-off w strukturach PAN po nowelizacji, zajmuje się budową analizatora przeznaczonego do analizy od kilku do kilkunastu parametrów biochemicznych krwi lub innego płynu ustrojowego pacjenta. Trwa wdrożenie aparatu do produkcji, w nieodległej przyszłości zostanie on wprowadzony do obrotu przez firmę Cormay. Niewielkie rozmiary, łatwość obsługi, krótki czas realizacji badania i niska cena powodują, że przyrząd będzie mógł trafić nie tylko do małych klinik, ale nawet do indywidualnych gabinetów lekarskich.

 „W trakcie prac prowadzonych w Scope Fluidics opracowaliśmy innowacyjne metody matematyczne prowadzenia cyfrowych oznaczeń diagnostycznych. W celu dalszego rozwoju tych technik powstała nowa spółka”, mówił dr hab. Piotr Garstecki, dyrektor zarządzający Curiosity Diagnostics. Ten nowy spin-off zatrudnia obecnie grupę inżynierów i biochemików, którzy koncentrują się na opracowaniu prototypowych urządzeń diagnostycznych i laboratoryjnych. Działaniom zespołu przyglądają się już kilka globalnych firm specjalizujących się w produkcji aparatury diagnostycznej.

 W trakcie konferencji wielokrotnie podkreślano, jak wielką rolę w rozwoju spółek technologicznych odgrywa stymulujące środowisko i jak ważne dla budowania kultury przedsiębiorczości akademickiej są działania podobne do podejmowanych przez Instytut Chemii Fizycznej PAN na rzecz budowy parków naukowych w Warszawie.

 Konferencję „Platforma Komercjalizacji Wiedzy” zakończyła sesja posterowa.

Materiał prasowy przygotowany dzięki grantowi NOBLESSE w ramach działania „Potencjał badawczy” 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

 Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (http://www.ichf.edu.pl/) został powołany w 1955 roku jako jeden z pierwszych instytutów chemicznych PAN. Profil naukowy Instytutu jest silnie powiązany z najnowszymi światowymi kierunkami rozwoju chemii fizycznej i fizyki chemicznej. Badania naukowe są prowadzone w dziewięciu zakładach naukowych. Działający w ramach Instytutu Zakład Doświadczalny CHEMIPAN wdraża, produkuje i komercjalizuje specjalistyczne związki chemiczne do zastosowań m.in. w rolnictwie i farmacji. Instytut publikuje około 200 oryginalnych prac badawczych rocznie.

Attached files
  • Uczestnicy konferencji „Platforma Komercjalizacji Wiedzy” dyskutowali w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie o problemach związanych z transferem osiągnięć naukowych do przemysłu. (Źródło: IChF PAN, G. Krzyżewski)
  • PDF filr

Other content in...

Regions