Dream Chemistry Award czeka na naukowców z wizją

Jeszcze tylko do końca listopada można nominować i zgłaszać naukowców-wizjonerów do unikatowego konkursu Dream Chemistry Award – na najciekawszy naukowy projekt-marzenie z zakresu chemii i jej pogranicza z fizyką, biologią lub inżynierią materiałową.

 Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie przypomina naukowcom, że jeszcze tylko do końca listopada można nominować i zgłaszać kandydatury do konkursu Dream Chemistry Award (DCA) na najciekawszy naukowy projekt-marzenie z zakresu chemii i jej pogranicza z fizyką, biologią, medycyną lub inżynierią materiałową.

 Konkurs Dream Chemistry Award jest adresowany do naukowców z całego świata, w wieku przed ukończeniem 36 lat, którzy obronili doktorat w 2006 roku lub później. Na zwycięzcę czeka statuetka, 15 tys. euro oraz możliwość upowszechnienia tematu projektu (w zakresie uzgodnionym z laureatem) w informacji prasowej o rozstrzygnięciu konkursu.

 Główna nagroda będzie przyznawana wyłącznie za projekt badawczy dopiero czekający na realizację. Jury zastrzega, że przy wyborze laureata będzie zwracało uwagę także na wcześniejsze dokonania naukowe kandydatów. 

 W skład Komitetu Honorowego konkursu Dream Chemistry Award wchodzą wybitni chemicy: laureat Nagrody Nobla prof. Richard Schrock (MIT), prof. Krzysztof Matyjaszewski (Carnegie Mellon University) oraz prof. Bartosz Grzybowski (Northwestern University).

 Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest nominowanie kandydata przez naukowca z tytułem doktora lub wyższym i przynajmniej 20-letnim stażem w naukach ścisłych/przyrodniczych, liczonym od daty publikacji pierwszej pracy naukowej.

 Termin nadsyłania nominacji i zgłoszeń upływa 30 listopada.

 Projekty nadsyłane na Konkurs będą oceniane przez Komitet Naukowy składający się ze znanych polskich naukowców zajmujących się chemią, fizyką, biologią, medycyną i inżynierią materiałową. Lista członków Komitetu Naukowego jest jawna i dostępna na stronie internetowej Konkursu.

 Członkowie obu Komitetów są pisemnie zobowiązani do zachowania dyskrecji w zakresie tematyki projektów zgłaszanych do konkursu i niewykorzystywania zawartych w nich idei.

 Nazwisko laureata oraz tytuł zwycięskiego projektu zostaną upublicznione w informacji prasowej przekazanej do mediów w związku z rozstrzygnięciem Konkursu. Zdobywca Nagrody będzie miał prawo współdecydowania o formie i objętości opisu swego projektu w informacji prasowej, a także prawo do ostatecznej akceptacji tego opisu.

 Szczegółowe informacje o konkursie Dream Chemistry Award można znaleźć pod adresem:

Attached files
  • Statuetka Dream Chemistry Award i 15 000 euro czekają na chemika-wizjonera z najciekawszym przyszłościowym projektem badawczym. Konkurs Dream Chemistry Award jest organizowany dla młodych naukowców przez Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. (Źródło: IChF PAN / Grzegorz Krzyżewski)
  • PDF file

Other content in...

Categories