Ostatnie chwile by nawiązać walkę o tegoroczny Złoty Medal Chemii!

 Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie przypomina tegorocznym licencjatom i inżynierom, że jeszcze do 18 października mogą zgłaszać swoje prace z chemii i jej pogranicza do rywalizacji o prestiżowy Złoty Medal Chemii. Jest o co walczyć: na zwycięzcę czeka m.in. 10 tys. złotych.

 Już tylko do 18 października można nadsyłać na konkurs Złoty Medal Chemii prace licencjackie i inżynierskie z dziedziny chemii oraz jej pogranicza z biologią lub fizyką, zrealizowane i obronione w roku akademickim 2012/2013. Konkurs Złoty Medal Chemii jest organizowany przez Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie pod honorowym patronatem prof. dr. hab. Macieja Żylicza, prezesa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Po raz kolejny głównym partnerem konkursu i fundatorem nagród jest polska filia światowego koncernu DuPont.

 W finale konkursu znajdzie się piętnastu autorów, spośród których Komisja Konkursowa wybierze siedmioro laureatów. Trójka najlepszych otrzyma medale, a wszyscy nagrody pieniężne (I nagroda – 10 tys. zł, II nagroda – 5 tys. zł, III nagroda – 2,5 tys. zł, cztery wyróżnienia po 1 tys. zł). W tym roku w ramach Konkursu firma DuPont dodatkowo wyróżni autorów najlepszych prac z zakresu biotechnologii przemysłowej i zaawansowanych materiałów.

 Wszyscy finaliści będą mogli odbyć staż naukowy w Instytucie Chemii Fizycznej PAN, otrzymując możliwość bezpłatnego realizowania swoich badań w laboratoriach Instytutu w formie krótko- lub długoterminowych projektów. W szczególnych przypadkach, dla osób spoza Warszawy, przewidziano możliwość dofinansowania kosztów zakwaterowania na czas współpracy z Instytutem.

 Ogłoszenie listy tegorocznych finalistów nastąpi 8 listopada. Finał obecnej edycji Złotego Medalu Chemii odbędzie się w grudniu w warszawskiej siedzibie filii koncernu DuPont. Szczegółowy regulamin konkursu jest dostępny na stronie

Attached files
  • Logo Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. (Źródło: IChF PAN)
  • PDF file
  • Plakat zapowiadający konkurs Złoty Medal Chemii, organizowany dla licencjatów przez Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. (Źródło: IChF PAN)
  • Logo firmy DuPont

Other content in...

Categories

Regions