Prestiżowy Złoty Medal Chemii znów czeka na licencjatów

Złoty Medal Chemii i nagroda główna w wysokości 10 tys. zł ponownie do zdobycia! W tegorocznej edycji konkursu, adresowanego do autorów najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z chemii i jej pogranicza, zostaną także przyznane dodatkowe wyróżnienia z zakresu biotechnologii przemysłowej i zaawansowanych materiałów.

Rozpoczyna się kolejna edycja prestiżowego konkursu o Złoty Medal Chemii, organizowanego przez Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie pod honorowym patronatem Prezesa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs jest adresowany do autorów najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z chemii i jej pogranicza z fizyką i biologią. Po raz kolejny głównym partnerem konkursu i fundatorem nagród jest polska filia światowego koncernu DuPont.

„Głównym celem naszego konkursu jest zmotywowanie studentów do podjęcia decyzji o wyborze kariery naukowej”, przypomina prof. dr hab. Robert Hołyst, dyrektor IChF PAN. Koordynator Złotego Medalu Chemii, prof. dr hab. Andrzej Kapturkiewicz, zauważa natomiast, że spośród laureatów i finalistów dwóch poprzednich edycji aż dziesięć osób zdobyło Diamentowe Granty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Finał obecnej edycji Złotego Medalu Chemii odbędzie się w grudniu w warszawskiej siedzibie filii koncernu DuPont. „W tym roku postanowiliśmy dodatkowo wyróżnić autorów najlepszych prac z dziedzin: biotechnologii przemysłowej oraz zaawansowanych materiałów. Obok rolnictwa i żywienia to kluczowe obszary strategii rozwoju naszej firmy na świecie”, podkreśla Piotr Gill, dyrektor generalny DuPont Poland i dodaje, że koncern cały czas stara się wspierać wyjątkowe talenty naukowe, których w Polsce jest bardzo wiele.

W zeszłym roku na konkurs nadesłano 42 prace licencjackie i inżynierskie. Zwycięzcą okazał się Tomasz Trzeciak z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, który za badania nad elektrolitem do baterii sodowo-jonowych odebrał nagrodę główną: Złoty Medal Chemii i 10 000 zł.

Na obecną edycję konkursu można nadsyłać prace licencjackie i inżynierskie z dziedziny chemii (oraz z pogranicza chemii i biologii lub chemii i fizyki) zrealizowane i obronione w roku akademickim 2012/2013. Termin przyjmowania prac upływa 18 października. Ogłoszenie listy finalistów nastąpi 8 listopada. Szczegółowy regulamin konkursu jest dostępny na stronie http://ichf.edu.pl/medal_chemii/

W finale konkursu znajdzie się piętnastu autorów, spośród których Komisja Konkursowa wybierze siedmioro laureatów. Trójka najlepszych otrzyma medale, a wszyscy nagrody pieniężne (I nagroda – 10 tys. zł, II nagroda – 5 tys. zł, III nagroda – 2,5 tys. zł, cztery wyróżnienia po 1 tys. zł). Wszyscy finaliści będą również mogli odbyć staż naukowy w Instytucie Chemii Fizycznej PAN, otrzymując możliwość bezpłatnego realizowania swoich badań w laboratoriach Instytutu w formie krótko- lub długoterminowych projektów. W szczególnych przypadkach, dla osób spoza Warszawy, przewidziano możliwość dofinansowania kosztów zakwaterowania na czas współpracy z Instytutem.

Materiał prasowy przygotowany dzięki grantowi NOBLESSE w ramach działania „Potencjał badawczy” 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (http://www.ichf.edu.pl/) został powołany w 1955 roku jako jeden z pierwszych instytutów chemicznych PAN. Profil naukowy Instytutu jest silnie powiązany z najnowszymi światowymi kierunkami rozwoju chemii fizycznej i fizyki chemicznej. Badania naukowe są prowadzone w 9 zakładach naukowych. Działający w ramach Instytutu Zakład Doświadczalny CHEMIPAN wdraża, produkuje i komercjalizuje specjalistyczne związki chemiczne do zastosowań m.in. w rolnictwie i farmacji. Instytut publikuje około 200 oryginalnych prac badawczych rocznie.

DuPont (NYSE: DD) od 1802 roku wprowadza na globalny rynek rozwiązania naukowe i inżynierię na światowym poziomie w postaci innowacyjnych produktów, materiałów i usług. DuPont wierzy, że poprzez współpracę z klientami, rządami, środowiskiem naukowym, organizacjami pozarządowymi i liderami opinii, może pomóc znaleźć rozwiązania takich globalnych wyzwań jak: zapewnienie wystarczającej ilości zdrowej żywności dla ludzi na całym świecie, zmniejszenie zależności od paliw kopalnych, a także ochrona życia i środowiska. Aby uzyskać dodatkowe informacje o firmie DuPont i jej zaangażowaniu w innowa-cyjność, odwiedź www.dupont.com.

Attached files
  • Logo Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. (Źródło: IChF PAN)
  • pdf file
  • Zwycięzca zeszłorocznej edycji Złotego Medalu Chemii, Tomasz Trzeciak z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (po prawej) w towarzystwie (od lewej) Piotra Gilla, dyrektora generalnego firmy DuPont Poland, prof. dr. hab. Roberta Hołysta, dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej PAN i prof. dr. hab. Macieja Żylicza, prezesa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. (Źródło: IChF PAN, Grzegorz Krzyżewski).
  • Logo firmy DuPont.

Other content in...

Categories

Regions