Wiktor Niedzicki o profesjonalnej prezentacji – dla wszystkich, w IChF PAN

Location: Warsaw, Poland
Address IChF PANKasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
Opening Hours: 9:00

 Dłonie drżą i się pocą, a głos więźnie w gardle. Co zrobić z rękami? Wystąpienie publiczne wiąże się z ogromnym stresem. Czy można to zmienić? W drugiej połowie stycznia Wiktor Niedzicki, znany popularyzator nauki, będzie opowiadał, w jaki sposób przygotować prezentację lub konferencję naukową – i ją przeżyć. Na cykl trzech wykładów połączonych z warsztatami zaprasza Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie.

 Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (IChF PAN) w Warszawie zaprasza naukowców, osoby odpowiedzialne za promocję nauki i wszystkich zainteresowanych na cykl wykładów redaktora Wiktora Niedzickiego dotyczących prowadzenia publicznych prezentacji, zwłaszcza tych związanych z nauką i jej osiągnięciami. Podczas wykładów, zawierających elementy ćwiczeń i interakcji z odbiorcami, znany popularyzator nauki omówi najważniejsze problemy, z którymi borykają się osoby przedstawiające wydarzenia naukowe.

 „Każdy z nas chciałby zaprezentować się innym od jak najlepszej strony. Każdy wykładowca chciałby wygłosić atrakcyjny wykład dla studentów, każdy naukowiec – doskonale zaprezentować się w telewizji podczas rozmowy o swoim osiągnięciu. Niestety, marzenia spełniają się rzadko i znacznie częściej bierzemy udział w seansach leczenia bezsenności. Tak nie musi być”, mówi red. Wiktor Niedzicki.

 Jak dobrze pokazać siebie i swoje osiągnięcia? Jak, w praktyce, ominąć pułapki czyhające podczas prezentacji publicznej? Takim i podobnym problemom będzie poświęcone pierwsze spotkanie w IChF PAN. Zagadnienia związane z właściwym przygotowaniem wystąpienia zostaną omówione podczas drugich zajęć, na przykładzie pozornie prostej prezentacji z użyciem komputera. Trzecie spotkanie będzie dotyczyło konferencji naukowych i prasowych, sposobów ich prowadzenia oraz metod redukowania tremy.

 Głównymi adresatami zajęć są naukowcy. Zajęcia są jednak otwarte dla wszystkich osób chcących lepiej wykorzystać tradycyjne media i internet w komunikacji między światem nauki a społeczeństwem, zwłaszcza zainteresowanych efektywniejszym transferem informacji o najnowszych osiągnięciach z zakresu nauki i technologii.

 Połączone z warsztatami wykłady odbędą się w auli Instytutu Chemii Fizycznej przy ul. Kasprzaka 44 w Warszawie, w dniach 17, 22 i 31 stycznia, w godz. 9:00-11:00. Wstęp jest bezpłatny, wymagana jest jednak wcześniejsza rejestracja na stronie IChF PAN – http://www.ichf.edu.pl/

 Materiał prasowy przygotowany w ramach grantu NOBLESSE z działania „Potencjał badawczy” 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

 Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (http://www.ichf.edu.pl/) został powołany w 1955 roku jako jeden z pierwszych instytutów chemicznych PAN. Profil naukowy Instytutu jest silnie powiązany z najnowszymi światowymi kierunkami rozwoju chemii fizycznej i fizyki chemicznej. Badania naukowe są prowadzone w 9 zakładach naukowych. Działający w ramach Instytutu Zakład Doświadczalny CHEMIPAN wdraża, produkuje i komercjalizuje specjalistyczne związki chemiczne do zastosowań m.in. w rolnictwie i farmacji. Instytut publikuje około 200 oryginalnych prac badawczych rocznie.

Attached files
  • logo IChF PAN
  • PDF file

Other content in...

Categories

Regions