Cuatroochenta desenvolupa un visor web d'imatges radiològiques per millorar la telerradiología hospitalària

12/04/2012 Asociación RUVID

Cuatroochenta ha aplicat una nova tecnologia per a la transmissió i visió on line d'imatges radiològiques que per primera vegada permet conservar tota la informació mèdica necessària quan s'empra la telerradiología en els centres sanitaris. L'empresa del Parc Cienfífic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I, Espaitec, ha realitzat aquest desenvolupament per 3Dicom Viewer, un dels últims sistemes comercialitzats per 3Dicom, empresa situada a Almassora (Castelló) dedicada a la implantació i suport de sistemes de codi obert per al món de la medicina.

El visor d'imatges radiològiques desenvolupat per Cuatroochenta sota l'adreça mèdica de 3Dicom funciona sobre qualsevol navegador web i optimitza la descàrrega de les imatges amb la mínima informació necessària, utilitzant la tècnica del teselado (formació de la imatge en mosaic) i diferents nivells de zoom, empleada ja en els visors de mapes on line actuals com Google Maps. Un desenvolupament a mesura que ofereix als clients de 3Dicom un important avanç en telerradiología.

De fet, el 3Dicom Viewer ha cobert un buit tecnològic per al visionat d'imatges mèdiques DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine” -imatge digital i comunicació en medicina-) a través de la web. Fins ara, els visors d'imatges mèdiques DICOM havien estat desenvolupats accedint a les imatges i transmetent-les completes en formats estàndard (JPG, JPG2000…), habitualment comprimides, amb els consegüents problemes: pèrdua de qualitat d'imatge (pixelado en el zoom), impossibilitat d'accedir a la informació DICOM, lentitud en l'enviament… No obstant això, 3Dicom Viewer aconsegueix una qualitat d'imatge 100% DICOM, sense minvaments d'informació, transferint la màxima resolució que es va aconseguir originalment en la captura radiològica.

Així, aquesta nova tecnologia permet tenir major rapidesa en la recepció de les imatges via internet i també utilitzar eines com el zoom, realitzar mesurament lineal i d'angles, de densitats, visió sincronitzada d'imatges, impressió… 3Dicom Viewer, a més, té una integració total amb el sistema PACS (“Picture Archiving and Communication System” -arxivo d'imatges i sistema de comunicació-) Dcm4chee, un dels més robusts i fiables actualment en el sector sanitari.

Una eina que ja està sent utilitzada per centres col·laboradors de referència de 3Dicom, com la Clínica CEMTRO de Madrid, la Facultat d'Odontologia de València, el Centre de Recuperació i Rehabilitació de Llevant, el Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, Unió de Mútues, el Centre Tecnològic Metge d'Almeria o diferents clíniques del país.

Al marge d'aquest projecte, Cuatroochenta va a iniciar pròximament una línia específica de desenvolupament per al camp de la docència, en la qual la tecnologia emprada per 3Dicom Viewer servirà per superposar capes d'informació personalitzades per l'usuari amb l'objectiu d'agregar funcions específiques.

 Dins del sector sanitari, Cuatroochenta també ha desenvolupat recentment una aplicació mòbil per iPad de gestió comercial (CRM) para Faes Farma, la quarta farmacèutica d'Espanya, que ja ha estat implantada a Colòmbia i pròximament ho farà en altres delegacions internacionals. L’empresa d’Espaitec està especialitzada en el desenvolupament integral d'aplicacions per smartphones i tablets i programació avançada a mesura per millorar processos de treball, havent posat ja en marxa aplicacions mòbils personalitzades per al sector turístic, portuari, institucionals, corporatives i per a mitjans de comunicació.

Attached files
  • Captura 3Dicom Viewer 2.jpg