76. wydanie magazynu Research*eu w zupełnie nowej odsłonie

Wnajnowszym, gruntownie odświeżonym magazynie Research*eu, który jest już dostępny nieodpłatnie wwygodnym formacie PDF, wprowadzamy nowy układ, nową szatę graficzną itrzy zupełnie nowe serie artykułów!

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, obchodzony co roku 10 października, ma na celu podnoszenie świadomości na temat zagadnień zdrowia psychicznego na całym świecie oraz ułatwianie pacjentom dostępu do solidnych, nowoczesnych ikompleksowych usług wzakresie zdrowia psychicznego. Jest to szczególnie ważne, ponieważ kwestia zdrowia psychicznego wwielu krajach, także wEuropie, bywa często postrzegana jako temat tabu, awodniesieniu do chorób psychicznych obserwujemy wysoki poziom stygmatyzacji społecznej.

Europa bynajmniej nie wyróżnia się pozytywnie na tle innych regionów świata pod względem skali występowania problemów psychicznych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacowała w2014r., że 27% dorosłej populacji wkrajach UE (oraz wIslandii, Norwegii iSzwajcarii) doświadczyło wpoprzednim roku co najmniej jednego zgrupy zaburzeń psychicznych. Według innych szacunków liczba Europejczyków cierpiących na zaburzenia psychiczne sięga 38%, co oznacza ogromne obciążenie dla poszczególnych obywateli, społeczeństwa, systemów opieki zdrowotnej icałej gospodarki.
Łączne koszty finansowe – bezpośrednie oraz pośrednie – związane zchorobami psychicznymi wynoszą wUE ponad 450mld euro rocznie. Przy tak alarmujących danych liczbowych dotyczących zarówno kosztów ludzkich, jak ekonomicznych, konieczne jest zintensyfikowanie działań zmierzających do rozwiązania powszechnej, choć nadal nieco utajonej, epidemii chorób psychicznych.

Wśród pozostałych tematów tego numeru znalazły się:
  • Innowacyjna szczepionka przeciwko nowotworowi prostaty
  • Maksymalizacja wsparcia dla młodzieży ze środowisk migracyjnych wcałej UE
  • Holistyczne podejście zwiększa bezpieczeństwo pojazdów dwukołowych
  • Wartość ekosystemu dla innowacyjnych technologii wodnych
  • Inteligentne rozwiązania do „kontroli stanu zdrowia” upraw gonią ewolucję chorób roślin
  • Pełne zrozumienie potencjału spienionych metali
  • Kompleksowe rozwiązanie sieciowe dla sieci energooszczędnych, niskokosztowych iskalowalnych centrów danych
  • Czterdziestoletnie dane rzucają światło na sejsmologię Księżyca
  • Modele sprzęgania opisują procesy kinetyczne zachodzące wplazmie
Magazyn Research*eu jest głównym źródłem informacji na temat wszelkich odkryć dokonanych wramach projektów finansowanych ze środków UE. Porusza on szereg tematów zdziedziny nauki ijest wydawany 10 razy wroku wjęzyku angielskim (oraz wInternecie wpięciu kolejnych językach).

Aby uzyskać więcej informacji, zamówić darmową subskrypcję, przeczytać najnowsze wydanie cyfrowe lub pobrać je wformacie PDF, odwiedź stronę: http://cordis.europa.eu/research-eu/home_pl.html
Attached files
  • Cover_76.jpg