Dream Chemistry Award – naukowa nagroda za chemiczny projekt marzeń

 Jesteś naukowcem, masz swój niezrealizowany projekt-marzenie? Wystartuj w wyjątkowym konkursie Dream Chemistry Award, organizowanym przez Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk!

 Wszyscy naukowcy marzą, by swymi odkryciami zmieniać świat. Lecz wielu naukowych marzeń nie można zrealizować – związane z nimi projekty badawcze są zbyt wizjonerskie, zbyt trudne, a nierzadko także po prostu za drogie, by mogły wkrótce stać się rzeczywistością. Z myślą o naukowych marzycielach Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie organizuje konkurs Dream Chemistry Award (DCA) – na najciekawszy naukowy projekt-marzenie z zakresu chemii i jej pogranicza z fizyką, biologią, medycyną lub inżynierią materiałową. Na zwycięzcę czeka statuetka, 15 tys. euro oraz możliwość upowszechnienia tematu projektu (w zakresie uzgodnionym z laureatem) w informacji prasowej o rozstrzygnięciu Konkursu.

 „Chcemy uhonorować naprawdę kreatywnych naukowców, z ciekawymi pomysłami badawczymi, którzy jednak z różnych powodów – technologicznych, finansowych czy środowiskowych – nie mają warunków, by swe projekty realizować już teraz”, mówi prof. Robert Hołyst, dyrektor IChF PAN, i zaznacza, że dla Instytutu najważniejszym zyskiem z Konkursu jest możliwość nawiązania kontaktów z naukowcami otwartymi na nowe idee.

 W skład Komitetu Honorowego konkursu Dream Chemistry Award wchodzą wybitni chemicy: laureat Nagrody Nobla prof. Richard Schrock (MIT), prof. Krzysztof Matyjaszewski (Carnegie Mellon University) oraz prof. Bartosz Grzybowski (Northwestern University).

 Projekty nadsyłane na Konkurs będą oceniane przez Komitet Naukowy składający się ze znanych polskich naukowców zajmujących się chemią, fizyką, biologią, medycyną i inżynierią materiałową. Lista członków Komitetu Naukowego jest jawna i dostępna na stronie internetowej Konkursu.

 Członkowie obu Komitetów zostaną pisemnie zobowiązani do zachowania dyskrecji w zakresie tematyki projektów zgłaszanych do konkursu i niewykorzystywania zawartych w nich idei.

 Dream Chemistry Award to konkurs adresowany do naukowców z całego świata, w wieku przed ukończeniem 36 lat, którzy obronili doktorat w 2006 roku lub później. Nagroda będzie przyznawana wyłącznie za projekt badawczy dopiero czekający na realizację. Jury zastrzega jednak, że przy wyborze laureata będzie zwracało uwagę także na wcześniejsze dokonania naukowe kandydatów. 

 Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest nominowanie kandydata przez naukowca z tytułem doktora lub wyższym i przynajmniej 20-letnim stażem w naukach ścisłych/przyrodniczych, liczonym od daty publikacji pierwszej pracy naukowej. Termin nadsyłania nominacji upływa 30 września. Zgłoszenia kandydatów można nadsyłać do 31 października tego roku.

 Spośród zgłoszonych osób Komitet Naukowy wybierze pięcioro finalistów, którzy na początku przyszłego roku zostaną zaproszeni na koszt organizatora do Warszawy w celu przedstawienia swoich projektów na zamkniętych prezentacjach. Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji Komitet Naukowy ogłosi zwycięzcę Konkursu.

 Nazwisko laureata oraz tytuł zwycięskiego projektu zostaną upublicznione w informacji prasowej przekazanej do mediów w związku z rozstrzygnięciem Konkursu. Zdobywca Nagrody będzie miał prawo współdecydowania o formie i objętości opisu swego projektu w informacji prasowej, a także prawo do ostatecznej akceptacji tego opisu.

 Szczegółowe informacje o konkursie Dream Chemistry Award można znaleźć pod adresem: http://www.ichf.edu.pl/dreamchemistryaward/

Materiał prasowy przygotowany w ramach grantu NOBLESSE z działania „Potencjał badawczy” 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

 Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (http://www.ichf.edu.pl/) został powołany w 1955 roku jako jeden z pierwszych instytutów chemicznych PAN. Profil naukowy Instytutu jest silnie powiązany z najnowszymi światowymi kierunkami rozwoju chemii fizycznej i fizyki chemicznej. Badania naukowe są prowadzone w 9 zakładach naukowych. Działający w ramach Instytutu Zakład Doświadczalny CHEMIPAN wdraża, produkuje i komercjalizuje specjalistyczne związki chemiczne do zastosowań m.in. w rolnictwie i farmacji. Instytut publikuje około 200 oryginalnych prac badawczych rocznie.

Attached files
  • IChF130703a - Dream Chemistry Award
  • Statuetka Dream Chemistry Award i 15 000 euro czekają na chemika-wizjonera z najciekawszym przyszłościowym projektem badawczym. Konkurs Dream Chemistry Award jest organizowany dla młodych naukowców przez Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. (Źródło: IChF PAN / Grzegorz Krzyżewski)

Other content in...

Categories