Printer friendly version Share

News Release

Ungdom med delt bosted har mindre psykiske plager

16 January 2018 Uni Research

Ungdom med delt bosted har mindre psykiske plager

Ungdom med delt bosted etter foreldrenes skilsmisse har mindre psykiske plager enn ungdommer i andre bostedsordninger.

Dette fant forskere ved RKBU Vest, Uni Research Helse da de sammenlignet ungdommers psykiske helse i ulike bostedsordninger etter en skilsmisse.

- Ungdommer med delt bosted etter skilsmissen rapporterte mindre psykiske plager enn de som bodde mest hos en enslig forelder eller i en stefamilie. Videre fant vi at ungdommer med delt bosted ikke hadde mer psykiske plager enn ungdommer som bodde med sine to ikke-skilte foreldre, forteller Sondre Aasen Nilsen, forsker ved RKBU Vest og en av forskerne bak studien.

Flere med delt bosteda

De siste ti årene har det vært en stor økning av foreldre som velger en delt bostedsordning for sine barn etter en skilsmisse, hvor barnet bor omtrent like mye hos mor som hos far. Flere internasjonale studier viser en sammenheng mellom denne boformen, og mindre psykiske plager blant barn med skilte foreldre, sammenlignet med de som bor mest hos mor eller far.

Delt bosted omdiskutert

Likevel er delt bosted omdiskutert, og det har blitt hevdet at den konstante flyttingen mellom to hjem kan medføre at barns tilpasning etter en skilsmisse hemmes. Den siste omfattende studien som undersøkte tilpasning i ulike bostedsordninger etter en skilsmisse i Norge brukte data innsamlet i 1997. - Vi har derfor manglet informasjon om hvordan ungdom tilpasser seg i ulike bostedsordninger i dag, etter den store økningen av familier som velger en delt bostedsordning, sier Nilsen.

Største norske studien

I ung@hordaland-undersøkelsen ved RKBU Vest svarte omlag 7700 ungdommer på detaljerte spørsmål om foreldrenes skilsmisse, familiens økonomiske ressurser, og hvordan og hvem de bodde med etter skilsmissen. Deres psykiske helse ble også kartlagt. Dette er den største norske studien som har undersøkt ungdommers tilpasning i ulike bostedsordninger etter foreldrenes skilsmisse.

Denne studien er en del av Sondre Aasen Nilsen sitt PhD prosjekt tilknyttet RKBU Vest, Uni Research Helse. Samarbeidspartner i prosjektet er Redd Barna, og det er finansiert av Extrastiftelsen.

Attached files

  • 5001_Sondre_Nilsen_foto_Rune_Rolvsjord_Uni_Research


New Cambridge millet Elhuyar with Basque eNEWS ad expertsvar 2015 FNSF ad TON logo