Printer friendly version Share

News Release

Seksuele intimidatie aanpakken begint al vanaf de kindertijd

27 November 2017 Ghent University

Uitnodiging pers 1 december Global Early Adolescent Study - een internationale studie (15 landen) over gendernormen en seksuele gezondheid bij jonge adolescenten

Seksuele intimidatie aanpakken begint al vanaf de kindertijd

Op 1 December bezoeken professoren Robert Blum en Caroline Moreau, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health en dr. Chandra-Mouli Venkatraman van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de Universiteit Gent voor de presentatie van de Global Early Adolescent Study (GEAS). Een onderzoek dat in 15 landen wil nagaan hoe gendernormen de (seksuele) gezondheid van jonge adolescenten beïnvloedt. Onderzoekers konden gender stereotypering bij tieners linken aan heel wat gezondheidsrisisco’s zoals seksueel misbruik en zelfmoord.  Deze studie legt een wereldwijd probleem bloot.

Een wereldwijd probleem

GEAS is een onderzoek dat inzicht wil krijgen in hoe gender normen van jonge adolescenten hen vatbaarder kunnen maken voor latere (seksuele) gezondheidsrisico's. De studie loopt in 15 landen: Bolivia, België, Burkina Faso, China, DRC, Ecuador, Egypte, Kenya, Nigeria, Schotland, Zuid-Afrika, US en Vietnam. In alle deelnemende landen werden traditionele rolpatronen voor jongens en meisjes vastgesteld. Deze strakke stereotypering wordt in eerder onderzoek gelinkt aan sociale problemen zoals seksuele intimidatie, misbruik maar ook depressie en zelfmoord.

Stoere jongens en kwetsbare meisjes

"We vonden dat kinderen op zeer jonge leeftijd - van de meest conservatieve tot de meest liberale samenlevingen - snel leerden dat meisjes kwetsbaar zijn en jongens sterk en onafhankelijk zijn," zei Robert Blum, directeur van de Global Early Adolescent Study, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health).  De impact van deze stereotypering is groot.  Zo hebben meisjes meer kans dan jongens om te worden blootgesteld aan partnergeweld en seksueel misbruik of minder kans om de middelbare school af te ronden of  een vaste baan te vinden.  Maar ook voor adolescente jongens kunnen traditionele gendernormen tot negatieve consequenties leiden, zoals vroeger roken en alcohol- en ongeoorloofd drugsgebruik en het hebben van vaker vroege en onbeschermde seks. 

Sociale verwachtingen worden gevormd in de vroege kindertijd

De resultaten van de studie tonen ook aan dat ongelijke gendernormen en attitudes zich vroeg in het leven ontwikkelen. Het begin van de puberteit is hierin een belangrijke periode. Jongens en meisjes in alle deelnemende landen beschreven hoe hun eigen en andermans verwachtingen over hun gedrag sinds hun kindertijd was veranderd en hoe dit hun activiteiten en kansen beïnvloedde. Verwachtingen zoals deze hebben een onmiskenbare impact op het welzijn van jongens en meisjes in de pubertijd maar ook later in hun volwassen leven. 

Een gezamenlijke aanpak

Op basis van de resultaten schreef dr. Chandra-Mouli Venkatraman een essay waarin hij oproept tot actie: http://www.jahonline.org/article/S1054-139X(17)30358-0/fulltext.

Hij stelt initiatieven voor die normen kunnen veranderen door kinderen te betrekken vanaf een jonge leeftijd en gelijktijdig te werken op verschillende sociale niveaus.  “Verandering is noodzakelijk en mogelijk, maar het vergt politieke wil en heel wat maatschappelijke acties”, stelt Blum.

http://www.geastudy.org

New Cambridge millet FNSF ad TON logo Elhuyar with Basque eNEWS ad expertsvar 2015