Printer friendly version Share

Publication Announcement

Numer 65 magazynu research*eu nt. wyników – Powstrzymywanie fali nowotworów krwi

05 September 2017 European Commission, CORDIS

Wrzesień jest miesiącem walki z nowotworami krwi. Stwarza okazję do upowszechniania informacji o grupie chorób atakujących krew, szpik kostny i układ limfatyczny. Co 35 sekund diagnozowany jest kolejny przypadek białaczki, chłoniaka lub szpiczaka – to trzy główne rodzaje nowotworów krwi. Większość nowotworów w tych podgrupach wymaga swoistych i złożonych strategii terapeutycznych, ale mimo stałych postępów badawczych, gros z nich jest nadal śmiertelna.

Są jednak powody, by być dobrej myśli. Od lat 60. XX w. wskaźniki przeżywalności powyżej pięciu lat podniosły się w przypadku szpiczaka z 12 do 50%, chłoniaka Hodgkina – z 40 do 89%, chłoniaka nieziarniczego – z 31 do 73% oraz białaczki – z 14 do 63%. Onkologia hematologiczna dynamicznie ewoluuje i pojawiają się, po części dzięki finansowanym ze środków UE przedsięwzięciom badawczym, ekscytujące nowe opcje terapeutyczne.

Doskonałym przykładem tych postępów jest odkrycie leku na ostrą białaczkę promielocytową (APL). Połączenie arszeniku i kwasu retynowego odkryte przez prof. de Thé – którego najnowsze badania zostały zaprezentowane w bieżącym numerze magazynu research*eu nt. wyników – pozwala obecnie wyleczyć ponad 95% chorych dotkniętych tą dotychczas nieuleczalną chorobą.

Poza nowatorskimi metodami leczenia – jak gotowe terapie CARIPSCTCELLS komórkami T szpiczaka mnogiego oraz oparte na miRNA leczenie HEAL-BY-MIRNA͛ neoplazji komórek B – finansowane ze środków UE badania pomagają także kształtować przyszłość leczenia nowotworów krwi. W ten sposób otwiera się droga do coraz bardziej spersonalizowanych metod leczenia (ONCOSMART, CHEMOS), ułatwiania badań klinicznych (INTREALL) albo ujawniania procesów uruchamiających rozwój nowotworów (CLL_INCLONEL).

Pośród pozostałych tematów tego numeru można wyróżnić następujące:

- Immunoterapia doustna przeciw mukowiscydozie
- Rozszerzanie zestawu narzędzi wyprzedzających badań archeologicznych w Europie Wschodniej
- Pojawienie się nowych sieci: rozniecanie rewolucji energetycznej
- Lepsze prognozowanie pogody i klimatu
- Nowe zalecenia dotyczące hodowli akwakultury organicznej
- „Wrażliwe” budynki przystosowujące się do zmian otoczenia
- Platforma łącząca funkcje operacyjnej i analitycznej bazy danych
- Innowacyjne metody i rozwiązania technologiczne pomogą zapobiec cyberatakom na przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
- Spintronika grafenowa rozwiązaniem dla molekularnych urządzeń elektronicznych nowej generacji

Magazyn research*eu nt. wyników jest głównym źródłem informacji o wszelkich dokonaniach związanych z projektami badawczymi dofinansowywanymi ze środków unijnych. Zajmuje się szerokim spektrum tematów. Każdego roku ukazuje się 10 numerów w języku angielskim.

Aby uzyskać więcej informacji, zamów bezpłatną prenumeratę. Nowy numer można pobrać ze strony:
http://cordis.europa.eu/research-eu/home_pl.html

http://cordis.europa.eu/research-eu/home_pl.html

FNSF ad Elhuyar with Basque TON logo New Norwegian logo expertsvar 2015 eNEWS ad